image image image image image image image image
Fisk og Fødevare Support Har du brug for en håndsrækning i din fødevareproducerende virksomhed, videncenter eller på forskningsinstituttet? Vi tilbyder support, hjælp og viden indenfor en lang række områder, som du kan læse mere om her på hjemmesiden. Vi løser opgaver baseret på dine ønsker og behov på konsulentbasis. Det er dog ikke til skyhøje konsulentlønninger, og du slipper endvidere for besværet med ansættelsesforhold, feriepenge og andre fordyrende eller administrativt tunge aktiviteter. Vi har en realistisk tilgang til opgaverne. Ved opgaveløsning benytter vi vores store kompetencenetværk til sparring. Således finder vi altid de mest kompetente personer, konsulenter, forskningsinstitutioner eller andre partnere, når dit projekt eller din opgave skal løses.
Procesteknik Ændring af proces, procesoptimering, ny processer…? vi hjælper med at finde de bedste løsninger til netop din produktion. Til det formål bruges vores store netværk inden for procesleverandører, forskere og andre aktører.

Vi kan indhente de fornødne oplysninger uden at fortælle mere end du som potentiel kunde ønsker, at vi skal oplyse.
Databehandling Har du i din fødevareproducerende virksomhed mange produktions/kvalitetsdata eller andet talmateriale, som kan være svært eller tidskrævende at overskue sammenhængen i?

Fisk og Fødevare Support kan være dig behjælpelig med at overskue disse data ved hjælp af multivariat dataanalyse. Vi har den teoretiske og praktiske viden til at sammenkoble resultatet af dataanalysen med fødevaremæssig viden og -teorier. Dermed kan vi være med til at kortlægge eventuelle muligheder og sammenhænge i dit datasæt.
Råvareudnyttelse og nye markeder for produkter Mangler du lidt ekstra på bundlinien, eller ser du blot en tilfredsstillelse i at discard og bifangst anvendes bedre, eller biprodukter fra produktionen bliver udnyttet til fulde?

Fisk og Fødevare Support gør op med traditionel tankegang og afdækker eventuelle realistiske og kommercielle anvendelsesmuligheder. Vi har mange kontakter nationalt og internationalt inden for petfood, kosmetik, helse og fødevarebrancherne, som aktive medspillere, når nye muligheder skal afdækkes.
Produktudvikling Mangler du nye øjne eller ny inspiration til din produktudvikling kan Fisk og Fødevare Support være dig behjælpelig.

I Fisk og Fødevare Support har vi den fødevareteknologiske viden og den håndværksmæssige baggrund til at deltage i produktudvikling af nye fiske- og fødevareprodukter.

I vores arbejde er det nysgerrigheden, der er drivkraften. I vores arbejde kan udvikling af produkter, udbyttebetragtninger, smagstestning, risikovurderinger og resultatbehandling indgå som en del af arbejdet.
Videnformidling og Events Vi udarbejder materiale og baggrundsviden til fiske- og fødevarerelaterede emner formidlet i en brugervenlig og målrettet form. Ved f.eks. sælgeres opsøgende kontakt er det vigtigt, at produktviden, fordele og svagheder ved produktporteføljen er kendt, samt at argumenterne er i orden. Fisk og Fødevare Support udvikler materiale til markedsføring og materiale til brochurer og videnformidling m.m.

Fisk og Fødevare Support er brobyggeren mellem erhvervet og forskningsmiljøet. Vi foretager gerne opsøgende kontakt og spørgeundersøgelser.
Forsøgsarbejde Systematiske forsøg til søs, på kajen, i produktionen, i din kvalitets- og udviklingsafdeling eller i laboratoriet. Vi har igennem mange år udført og dokumenteret forsøg omhandlende produktudvikling, kvalitet og udbytte optimering.

Vi kan deltage i planlægning af projekter, gennemføre projekter samt gennemføre felt- og forsøgsarbejde. Vi leverer resultater af høj kvalitet - også under svære arbejdsforhold.
Support til din fødevareproducerende virksomhed Sker det, at du har flere opgaver, end du magter? Har du grundet finanskrisen reduceret din medarbejderstab, så selv små ekstraopgaver kan virke uoverskuelige? Eller sker det, at du har sæsonarbejde og dermed brug for kvalificeret arbejdskraft i perioder? Vi tilbyder vores support og arbejdskraft ved sæsonarbejde, spidsbelastninger, ekstra opgaver, sygefravær eller ferie. Solid fødevaremæssig baggrund og viden inden for kød- og fiskebranchen med arbejdsfelter som produktion, produkt, kvalitet og proces gør, at vi kan gå direkte ind og påtage os det ansvarsområde, hvor du har brug for assistance.

Spidskompetencer

Succeshistorier

Se mulighederne

Log ind